Center

Välkommen till ungdomssamling i Centrumkyrkan Bjästa!

Dag? – Fredagar jämna veckor.
Tid? – Klockan 19:00-21:30 (ungefärlig tid, kan variera).
Var? – Centrumkyrkan Bjästa, Nätragatan 23.
Vem? – Alla ungdomar som är födda 2011 eller tidigare (från åk 6)
Vad? – Bibelsamlingar, lovsång, tävlingar, kiosk och härlig gemenskap! Udda veckor är man välkommen med på ungdomssamling i Pingstkyrkan i stan.

Anmälan? – Oftast ingen anmälan, men kan förekomma. Info finns alltid att hitta på våran instagram ”centerbjasta”.


Har du frågor eller vill få info kring vad som händer på fredagarna?
Kontakta Elise Björnler: elise.bjornler@centrumkyrkanbjasta.se / 072-975 68 76