Kalender


Söndag 1:e oktober kl 11

Gudstjänst med nattvard

Predikan av Alfrida Stenström
Tema: Andens frukt, Gal 5

Se sändningen på YouTube (länk kommer senare)

Församlingsmöte efter gudstjänsten


Sördag 14:e oktober

En Fest Värdig Jesus – Återträff

Mer info här

Samma dag kl 19 – Allkristen lovsångsgudstjänst

Stående samlingar

Onsdagar

Onsdagsbön, kl 11:00

Bön för bygden, kl 18:00

Café, kl 19:00-21:00

Fredagar kl 18-20:30 (udda veckor)
FredagsQL
[Mer info finns här]

Söndagar kl 18-19:30
KRIK-innebandy i Köpmanholmens sporthall