Nyhetsbrev 2020-06-15

Kära vänner! 

Sommaren närmar sig och den här veckan går alla sommaravslutningar av stapeln. Även om vi inte kommer att kunna träffas som vanligt under sommaren hoppas vi att ni tar de möjligheter som finns att mötas ute för en promenad, ringa ett telefonsamtal eller träffas för en fika – varför inte vid kyrkans trädgårdsmöbler utanför entrén? 

Söndag den 14 juni kl 18 lades den första av sommarens andakter upp här på hemsidan. Välkommen att delta i denna och dem framöver! Under sommaren läggs en ny andakt upp varje söndag, med undantag för v 27 då vi hänvisar till www.lappis.se.  

Vad gäller hösten med läger på Aggön och gudstjänster återkommer vi inom den närmsta tiden med en inriktning.  

Teknik

Utifrån de omständigheter vi nu är i har församlingsledningen tagit beslut om att ge teknikerna i uppdrag att köpa in en del kompletterande utrustning (kamera, dator, bildmixer etc). Detta kommer även efter pandemin att användas för gudstjänster, ungdomsverksamheten, hobbyn mm. Du får tillsammans med oss gärna vara med och göra detta möjligt genom en extra gåva till församlingen. Swish och bankgironummer finns i så fall längst ner på hemsidan. 

Vi tror att vi behöver våga tänka brett i hur vi går ut och når ut även efter pandemin. Kanske innebär denna tid en positiv och förnyad längtan efter att få leva ut församling där vi är, för de som vi möter? Gud har en plan för församlingen, han har en plan för dig där du är just nu! 

Önskan om Frid

Johannesevangeliet kap 20 berättar om hur lärjungarna efter Jesu död hade valt att låsa in sig av rädsla för vad som skulle kunna hända med dem. Då plötsligt står Jesus mitt ibland dem och säger “Frid vare med er.”

Han visar dem sina händer och sin sida där han har märken efter att ha dött på korset. Sedan berättar han att han nu sänder dem, precis så som Fadern har sänt honom. Med dem kommer den Helige Ande att gå.  

Kanhända känner du dig just nu ensam. Det kan vara tungt att vandra igenom en tid som vi inte med säkerhet vet hur eller när den kommer att sluta. Ingen vet helt vilka förändringar som den här tiden bär med sig.  

Men ett är säkert. Gud når innanför all rädsla, in bakom varje dörr som är låst. Jesus har dött även för dig, och han vill sända dig med sin Helige Ande – just för en tid som denna.  

Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: “Abba! Far!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. 

Rom 8:15-17

Församlingsledningen i Centrumkyrkan Bjästa genom Alfrida och Conny.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.