Nyhetsbrev, 2021-01-30

21 januari 2021

God fortsättning på det nya året!
De senaste veckorna har snön yrt och vi har säkert varit många som fått både ett och annat träningspass under snöskottningen.

Alla längtar vi till våren, men vi inser ju samtidigt att vi fram till att den kommer behöver hålla ut i skottandet. På liknande sätt är det med Guds församling just nu. Vi längtar efter att pandemin ska lägga sig, att vi åter ska få fira gudstjänst på plats och träffa varandra. Men nu och här behöver vi vara uthålliga och lita på att Gud har en plan. De val vi gör nu förbereder oss för tiden som
kommer efter pandemin, vi behöver uthålligt hålla fast vid Guds löften.

Söndag den 17 januari hade församlingen sitt årsmöte. Vi är glada över att vi var många som kunde delta, de flesta digitalt hemifrån och en handfull personer på plats i kyrkan.

Under årsmötet lästes årsberättelsen upp och den har sedan dess också mailats ut till församlingens medlemmar. Äldste berättade om vilka fokusområden de ser för 2021 inom verksamhet, undervisning och omsorg.

Under våren kommer vi att ha en undervisningsserie som utgår ifrån Nehemja bok. Nehemja fick vara med och bygga upp muren kring Jerusalem tillsammans med de israeliter som återvände dit efter den långa exilen i Babylon. Gud gav dem en vision och kraft att bygga upp något nytt. Hur kan vi vara församling där vi är idag? Vilka behov ser vi nu och vilka anar vi kommer efter pandemin? Hur förbereder vi oss för att möta dem?

Innan pandemin arbetade äldste fram en struktur för församlingens omsorgsarbete. Under 2021 hoppas vi kunna avskilja fler in i tjänst inom den strukturen. Äldste delade även sin längtan att få se hur vår verksamhet ännu tydligare leder till att församlingen blir en plats där människor får hitta sitt hem och en egen tro på Jesus Kristus.

I samband med årsmötet hade vi även ett extra administrationsmöte där församlingen tog ett enhälligt beslut om att kalla vår pastor Alfrida Stenström som föreståndare. Vi ser fram emot att få avskilja Alfrida i en gudstjänst framöver. Till dess att de rådande restriktionerna lättar kommer vi att fortsätta sända våra gudstjänster digitalt. Du kan ta del av dem på vår hemsida och via den digitala plattformen Teams. Fördelen med att vara med på Teams är att du kan se andra som deltar i gudstjänsten och vara med och dela böneämnen och lovsång i slutet av gudstjänsten.

Länk till Teams skickas ut på mejl till alla församlingens medlemmar som anmält sin epostadress. Kontakta oss på info@centrumkyrkanbjasta.se om du vill få våra
informationsutskick och länkar till gudstjänster framöver.

Du som har Instagram kan nu också följa @centrumkyrkanbjasta där. Vi har även startat en smsgrupp där vi kan dela bön- och tacksägelseämnen med varandra i väntan på att åter få träffas till våra bönesamlingar. Kontakta Alfrida på alfrida@centrumkyrkanbjasta.se för att få veta mer.

Här på vår hemsida hittar du kontaktuppgifter och information om kommande samlingar. Lägg gärna på minnet att vi den 12-14 februari firar vår ekumeniska Allianshelg i Bjästa. Vi får då ta del av digitala samlingar under helgen och bland annat lyssna
till undervisning av Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand.

Än en gång, tveka aldrig att höra av dig till oss!
Vi lyssnar gärna och hjälper till där vi kan.

Hälsningar,
Församlingsledningen i Centrumkyrkan Bjästa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.