Nyhetsbrev 2021-03-07

Kära församling!

Vi är inne i mars månad och här kommer några rader om vad som händer i församlingen just nu.

Den 7 mars firar vi gudstjänst tillsammans digitalt. I gudstjänsten kommer vi även att ha avskiljning av Alfrida Stenström som församlingens föreståndare. Efter gudstjänsten har vi vårt årliga administrationsmöte.

Undervisning på hemsidan

Om du har missat någon av våra gudstjänster på sistone kan du fortfarande ta del av dem via hemsidan. Här kommer du snart även att kunna lyssna till två undervisningspass som Urban Johansson håller på temana Nåd samt Förbund. Vi hoppas att de kan få vara till uppmuntran där du är just nu!

Bönekurs

Är du intresserad av att vara med på en kurs om bön? Just nu planerar vi för att kunna starta upp en digital kurs på temat bön som distribueras av Alpha. Totalt är det 8 tillfällen på en timme vardera där vi lyssnar till undervisning, samtalar kring bön och ber tillsammans. Kursen tar upp ämnen som

Varför ska man be?
Obesvarad bön
Lyssnande
Bön för egna behov
Förbön
… och mycket annat.

Kursen kommer att utmana dig och lära dig nya saker, oavsett om du är ovan eller van vid att be. Du som finns med i en av våra hemgrupper, kanske är detta något för er som grupp att göra tillsammans?

Om du är intresserad, hör gärna av dig till Alfrida på alfrida@centrumkyrkanbjasta.se eller på telefon 070 373 15 06, så kommer vi att dra igång utifrån det intresse som finns.

Sportlovsaktiviteter

Fredagen under sportlovet, den 12 mars kl 16:30-19:00 är alla barn som är födda 2011 eller tidigare välkommen till Åmynnetbacken. Vi åker i backen, leker lekar och grillar tillsammans. Ta med något att åka på och hjälm. Mer info och anmälan sker till Hanna Hedenström på hanna.hedenstrom@centrumkyrkanbjasta.se eller telefon 070 245 74 54. Uppge namn och ålder på barn, föräldrars namn och telefonnummer. Välkomna!

Aktuella pandemirestriktioner

Den 1a mars kom Sveriges regering med nya skärpta restriktioner på grund av pandemin. Vi återkommer så snart vi vet mer om detta påverkar oss och hur vi kan fira gudstjänst framöver. Tills dess är du välkommen att ta del av gudstjänsterna via hemsidan. Där finns även kontaktuppgifter till församlingen, hör gärna av dig.

Slutligen, tack för att du fortsätter att vara trogen i ditt givande! Det känns hoppfullt inför framtiden!

Men önskan om Guds välsignelse och en fin vår,
Församlingsledningen i Centrumkyrkan Bjästa genom

Alfrida Stenström, pastor och äldste
Conny Gyll, ordförande för styrelsen