Pastorns Sommarhälsning

Kära församling!

Innan semestertiderna tar vid kommer här en sommarhälsning från Centrumkyrkan genom mig. I olika sammanhang har jag stött på en del av er. Jag saknar er ska ni veta, och jag ser fram emot när vi kan mötas igen!

Vid vår sista träff med äldste innan sommaren samtalade vi om höstens gemenskapsläger och om gudstjänsterna. Vi kom med sorg fram till att vi inte kommer att ha något Aggöläger i år som vi brukar i augusti. Tanken med lägret är att vi ska kunna ha just gemenskap med varandra, och därför landade vi utifrån rådande läge i att vi inte kommer att ha lägret i år.

Vad gäller gudstjänsterna ber vi för att vi ska kunna ha dem på plats i kyrkan så snart som möjligt. Förutsatt att läget inte förändras kommer vi dock att börja hösten med att livesända gudstjänsterna online varje söndag kl 11. Gudstjänsten sänd då från kyrkan men vi får ta del av den hemifrån via hemsidan. Be gärna för att vi ska kunna öppna upp igen och fira gudstjänst gemensamt i kyrkan! Den första inplanerade gudstjänsten online är söndag den 6 sept kl 11.

I höst hoppas vi även på att kunna starta upp en Alphakurs i någon form, alltså en grundkurs i kristen tro. Var gärna med som deltagare, eller hör av dig om du kan tänka dig att vara med som t ex samtalsledare eller matlagare .

Under sommaren kommer det varje vecka söndag kl 18 att finnas en ny andakt på hemsidan www.centrumkyrkanbjasta.se . Nu på söndag kan ni t ex lyssna till Urban Johansson. Vecka 27 hänvisar vi istället som vi brukar till Lapplandsveckan som ni hittar på www.lappis.se .  

Nästa fredag den 26 juni från kl 18 är den som är frisk och har möjlighet välkommen hem till familjen Bergners på adress Nässjö 101, förutsatt att vädret är okej. Ta med något att sitta på och eget fika så möts vi utomhus för en stund av gemenskap. Det finns möjlighet att ta med korv för grillning också.

I och med midsommar går jag på semester. Jag är åter i tjänst v 33, men förhoppningsvis stöter vi på varandra även i sommar.

Som avslut vill jag gärna skicka med er hälsningen från 1 Thess 5:16-28

Var glada, fortsätt att be och glöm inte att tacka Gud för allt det han gör. Ta del av de gudstjänster som finns i utbudet nu under sommaren, men pröva vad som sägs och fortsätt att vara trogen i den lokala församlingen. Jag tror att Gud söker ditt öra i den här tiden, han vill tala in i ditt liv! Han söker även dina händer, han vill använda dig där du är.

1:a Thessanolikebrevet kapitel 5 vers 16-28

1 Thess avslutar med att uppmana till bön, till att brevet blir uppläst och till en helig kyss. Fortsätt gärna att be för församlingen, för ledarskapet och för de som vi alla möter i vår vardag. Dela med dig av de brev som skickas och den undervisning som finns på hemsidan. Vad gäller heliga kyssar får vi vara lite mer restriktiva i dessa tider, men däremot kan vi uppmuntra varandra med telefonsamtal, ett möte över en kopp kaffe eller kanske en bönepromenad tillsammans.

Slutligen, glöm inte att vår Herre Jesu nåd är med dig, och det är i den nåden som vi får hämta vår styrka och kraft.

Önskar er allt gott och Herrens rika välsignelse,

Alfrida Stenström, Centrumkyrkan Bjästa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.